Sökresultat:

Sökningen på "enskilt avlopp" gav 48 träffar

1

Vatten, avlopp och avfall - Gällivare kommun

... Yttrande från grannar - enskilt avlopp · Flyttanmälan va/renhållning · Slamtömning nyanmälan · Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Om-kommunen/Blanketter/Vatten-avlopp-och-avfall-2/
2

Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun (pdf)

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp kan orsaka förorening av ... Enskilt huvudmannaskap föreligger för de allmänna platserna inom detaljplanen.

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Vassaratr%C3%A4sket/Detaljplan 7%231.pdf
3

Debitering - Gällivare kommun

Gällivare kommun » Miljö & hälsa » Vatten & avlopp » Debitering ... Tömningsperiod för enskilda brunnar och slutna tankar är maj till september. Ändrad intervall ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Miljo--Halsa/Vatten-och-avlopp/Debitering/
4

GÄLLIVARE KOMMUN (pdf)

22 aug 2013 ... 2013 0051 MTI Beslut enskilt avlopp Gällivare 64:21. 2013 0212 HAT Beslut om avgift for tillsyn enl. Vassara 23 miljöbalken. 2013 03 70 MTN ...

http://www.gellivare.se/Global/politik/protokoll/Protokoll 2013/Milj%C3%B6- och byggn%C3%A4mnd/Mbn 2013-08-22.pdf
5

Söksida - Gällivare kommun

22 aug 2013 ... 2013 0051 MTI Beslut enskilt avlopp Gällivare 64:21. 2013 0212 HAT Beslut om avgift for tillsyn enl. Vassara 23 miljöbalken. 2013 03 70 MTN .

http://www.gellivare.se/Kommun/Allmanasidor/Soksida/?q=enskilt
6

Taxor och avgifter - Gällivare kommun

Collapse Vatten avlopp avfall, Vatten avlopp avfall. Allmänna ... Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2017.pdf · Taxa för allmänna vatten- och ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Taxorforeskrifter/Reglementen3/
7

Page 1 Page 2 Page 3 SAMMANTRÁDESPROTOKOLL Sid 143(176 ... (pdf)

3 sep 2015 ... 2011 0908 Föreläggande miljö avlopp Muorjevaara 2:9. 2011 0901 ... 2011 0895 Föreläggande åtgärda enskilt avlopp Muorjevaara 1:6.

http://www.gellivare.se/Global/politik/protokoll/Protokoll 2015/Milj%C3%B6- och byggn%C3%A4mnd/2015-09-03 MoB protokoll.pdf
8

DETALJPLAN FÖR (pdf)

avlopp har kompletterats med text angående vattenkvalitet i enskilda dricksvattenbrunnar, vassaraträskets status samt tillstånd för enskilda avlopp.

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Fritidsbebyggelse S Vassaratr%C3%A4sk/Redog%C3%B6relse G%C3%84LLIVARE 25 1 och 64 1 M FL.pdf
9

Enskilda vägar - Gällivare kommun

I Gällivare kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för ... hitta mer information samt ansöka om bidrag för väghållning av enskilda vägar.

http://www.gellivare.se/Kommun/Trafik--Vagar/Enskilda-vagar/
10

Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Miljökonsekvensbeskrivning ... (pdf)

Här finns risk för betydande negativ påverkan på vattenkvaliteten, exempelvis vid markarbeten. Enskilda avlopp får inte anläggas inom skyddsområdet.

http://www.gellivare.se/pagefiles/12126/5 Milj%C3%B6konsekvensbeskrivning.pdf

< Föregående sida 12345 Nästa sida >