Sökresultat:

Sökningen på "enskilt avlopp" gav 49 träffar

1

Debitering - Gällivare kommun

Enskilda avlopp · Fakta om VA-verksamheten · Avloppsverk · Avloppsverk landsbygden · Badrumsskåpet hotar reningsverket - använd miljömärkta varor.

http://www.gellivare.se/Kommun/Miljo--Halsa/Vatten-och-avlopp/Debitering/
2

Enskilda vägar - Gällivare kommun

Debitering · Ledningar · Pågående utredningar · Vattenverk · Enskilda avlopp · Fakta om VA-verksamheten · Återvinningsmarknaden · Om kommunen · Arkiv.

http://www.gellivare.se/Kommun/Trafik--Vagar/Enskilda-vagar/
3

GÄLLIVARE KOMMUN (pdf)

22 aug 2013 ... 2013 0051 MTI Beslut enskilt avlopp Gällivare 64:21. 2013 0212 HAT Beslut om avgift for tillsyn enl. Vassara 23 miljöbalken. 2013 03 70 MTN ...

http://www.gellivare.se/Global/politik/protokoll/Protokoll 2013/Milj%C3%B6- och byggn%C3%A4mnd/Mbn 2013-08-22.pdf
4

Taxor och avgifter - Gällivare kommun

Debitering · Ledningar · Pågående utredningar · Vattenverk · Enskilda avlopp · Fakta om VA-verksamheten · Återvinningsmarknaden · Om kommunen · Arkiv.

http://www.gellivare.se/Kommun/Taxorforeskrifter/Reglementen3/
5

Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun (pdf)

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp kan orsaka förorening av ... Enskilt huvudmannaskap föreligger för de allmänna platserna inom detaljplanen.

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Vassaratr%C3%A4sket/Detaljplan 7%231.pdf
6

Page 1 Page 2 Page 3 SAMMANTRÁDESPROTOKOLL Sid 143(176 ... (pdf)

3 sep 2015 ... 2011 0901 Föreläggande miljö avlopp Muorjevaara 3:8. 2011 0900 ... 2011 0895 Föreläggande åtgärda enskilt avlopp Muorjevaara 1:6.

http://www.gellivare.se/Global/politik/protokoll/Protokoll 2015/Milj%C3%B6- och byggn%C3%A4mnd/2015-09-03 MoB protokoll.pdf
7

DETALJPLAN FÖR (pdf)

avlopp har kompletterats med text angående vattenkvalitet i enskilda dricksvattenbrunnar, vassaraträskets status samt tillstånd för enskilda avlopp.

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Fritidsbebyggelse S Vassaratr%C3%A4sk/Redog%C3%B6relse G%C3%84LLIVARE 25 1 och 64 1 M FL.pdf
8

Stöd till äldre - Gällivare kommun

Debitering · Ledningar · Pågående utredningar · Vattenverk · Enskilda avlopp · Fakta om VA-verksamheten · Återvinningsmarknaden · Om kommunen · Arkiv.

http://www.gellivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Stod-till-aldre/
9

Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Miljökonsekvensbeskrivning ... (pdf)

Här finns risk för betydande negativ påverkan på vattenkvaliteten, exempelvis vid markarbeten. Enskilda avlopp får inte anläggas inom skyddsområdet.

http://www.gellivare.se/pagefiles/12126/5 Milj%C3%B6konsekvensbeskrivning.pdf
10

Märkning av gröna tunnan - Gällivare kommun

Vatten & avlopp .... Varje tömning av enskilt kärl registreras med kund, datum, klockslag samt avvikelse ifall kärlet inte går att tömma. Kärl; ej utdraget, blockerat,  ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Miljo--Halsa/Avfall--Atervinning/Hushallssopor/Grona-soptunnan/

< Föregående sida 12345 Nästa sida >