Sökresultat:

Sökningen på "enskilt avlopp" gav 2 träffar

1

Vatten, avlopp och avfall

Anmälan om anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet Anmälan om installation av oljeavskiljare Ansökan / Anmälan - avloppsanordning Anmälan - Slambrunn nyanmälan Ansökan om ändrat tömningsintervall eller befrielse från slamtömning Ansökan om uppehåll i sophämtning Ansökan om befrielse från sophämtning Entreprenörsrapport-infiltration Entreprenörsrapport-markbäd Entreprenörsrapport-minireningsverk Entreprenörsrapport-sluten tank Yttrande från grannar - enskilt avlopp Flyttanmälan -

/sv/Kommun/Om-kommunen/Blanketter/Vatten-avlopp-och-avfall-2/
2

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp Inrättande och ändringar av avloppsanordningar omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH En avloppsanläggning dimensioneras alltid för en bostad och för fem personer. Det är ingen skillnad om det gäller fritidshuset eller den permanenta bostaden. Anläggningen byggs för att rena det vatten som kommer från toaletterna och från bad, disk och tvätt. Har man någon typ av torrtoalett b

/sv/Kommun/Miljo--Halsa/Vatten-och-avlopp/Enskilda-avlopp/

< Föregående sida 1 Nästa sida >