Skolkurator

Skolkurator arbetar med att:

  • upprätta och implementera handlingsplaner inom olika områden för hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • utföra social utredning som underlag inför mottagande i särskolan samt samordna andra utredningar
  • erbjuda samtalsstöd i form av krisstöd, motiverande samtal samt rådgivning till elever och deras familjer
  • vara sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och inom sociallagstiftning
  • utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskild elev
  • erbjuda handledning och konsultation till skolans personal
  • bidra till skolpersonalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området
  • samverka med olika myndigheter och aktörer
  • arbeta med kommunens aktivitetsansvar

Kuratorer:
Doris Johansson
Tel: 0970-8188 34
Mobil: 072-729 79 60
E-post

Gudrun Järdeholm
Mobil: 070- 511 00 31
E-post

Lena Eriksson
Tel: 0970-8188 47
Mobil: 070-695 98 00
E-post

Marielle Kitti
Tel: 0970-8188 75
Mobil: 072-729 79 75
E-post

Margareta B-Wennberg
Tel: 0970-818549
Mobil: 072-451 03 11
E-post

Välkommaskolan:
Liselott Lyckholm
Tel: 0970-8184 74
Mobil: 076-7840406
E-post