Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet.

I kommunen finns 16 förskolor, varav Dundrets Förskola bedrivs som ett föräldrakooperativ, och Samisk förskola bedrivs av Sameskolstyrelsen. I augusti 2020 startar Gällivare kommuns första tvåspråkiga avdelning på minoritetsspråken finska och meänkieli på Älvens förskola. Förskolorna är indelade områdesvis där Bäcken, Humlan och Myran tillhör Malmberget/Koskullskulle. Aurora, Tallbacka och Granbacka tillhör mellanområdet. I Gällivare tätort ligger Heden, Mandolinen, Maria, Trumman och Älven. På landsbygden finns Lillsjön i Puoltikasvaara, Hakkas förskola, Skogsgläntan i Dokkas samt pedagogisk omsorg i Nattavaara och Tjaujasjaure. Pedagogisk omsorg bedrivs också i Gällivare. 

Kontaktuppgifter till förskolorna hittar du i vänstermarginalen på denna sida.

Här kan du klicka och läsa mer om förskoleutbildning