Älvens Förskola

Älvens förskola

Älvens förskola ligger vackert belägen vid Vassara älv med närhet till naturen. Bebyggelsen runt omkring består av hyreshus, villor olika servicebyggnader som lasarett, vårdcentral, folktandvård, affär och bensinstation. Det är gångavstånd till närmaste skola som är Sjöparksskolan.

Förskolan består av fem avdelningar, Öringen, Forellen, Siken, Harren och Abborren. På varje avdelning finns 18 barn. Fyra avdelningar med barn 1-4 år och en avdelning för 5-åringarna. Vi har en stor och fin gård med både asfalt, sand, gräs och träd. Vår goda mat får vi kyld från lasarettsköket som sedan värms upp på förskolan.

Älvens förskola har en rolig, trygg och lärorik miljö där varje barn ges möjlighet till utveckling. Vi arbetar utifrån att möta varje barn efter dess förutsättningar och behov. Vi erbjuder vårdnadshavarna utvecklingssamtal minst en gång per år. Barnens intressen, tankar och idéer tas tillvara i vår planering av verksamheten där vi utmanar, lockar och inspirerar barnen till lek och lärande. Även vårdnadshavarnas åsikter och tankar är viktiga för oss. Tillsammans ska vi lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen.

Här på Älven har vi roligt tillsammans!

Är du intresserad av att låta ditt barn utvecklas och ha roligt med oss på Älvens förskola, hör av dig till oss så får du veta mer. Vi kan gärna visa runt!


Kontakt:

Förskolechef:
Marina Nilsson
0970-81 89 73

Administratör:
Vega Olsson
0970-81 86 41

Avdelningar:

Abborren
0970-81 85 78
Harren
0970-81 85 81
Forellen
0970-81 85 89
Öringen
0970-81 85 98
Siken
0970-81 85 77

Kök:
Britt-Marie Pikkarainen

0970-81 82 66

Adress:
Älvens förskola

Källg. 1
982 34 GÄLLIVARE