Aurora förskola

Aurora förskola

Under april 2019 öppnade förskolan Aurora på mellanområdet vid Tallbacka förskola och skola. Aurora har 4 avdelningar med en stor naturnära utegård på baksidan av huset, förskolan har också en generös lekyta framför huset.

Organisation och arbetssätt

12 pedagoger arbetar på två olika vingar där den ena vingen (Snöflingan, Regndroppen) med 2 avdelningar har 15 barn i åldern 1–3 år i varje grupp och den andra vingen (Månskenet Regndroppen har 18 barn i ålder 3-5 år i varje grupp. Förskolan arbetar utifrån hållbar utveckling, ett projekterande och utomhuspedagogiskt arbetssätt. Detta innebär att pedagogerna arbetar med att låta barnen utveckla en nära relation till miljö och natur i ett utforskande där barnens nyfikenhet och intressen står i centrum. Det ska vara stimulerande att vistas i alla miljöer på förskolan, både ute och inne. Förskolan har ett torg mellan vingarna som utgör en naturlig mötesplats för alla barn.

Bakom förskolan finns en grillkåta i anslutning till skogen. Utformningen av förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus utgår ifrån målen i läroplanen 2018 samt barnens behov och rätt till utforskande och lek.

Välkommen till Aurora förskola!


Rektor
Eva Hedlund
Tel. 0970- 818 972
E-post

Administratör
Svea Johansson
Tel: 0970-818 918

Frågor om kö och köplacering hänvisas till förskoleadministrationen, Gällivare kommun.

Avdelningar:

Månskenet
Tel: 0970-818 368 Ö & S
Norrskenet    
Tel: 0970-818 349
Regndroppen
Tel: 0970-818 320
Snöflingan
Tel: 0970-818 324