Granbacka förskola

Granbacka förskola

Avdelning Granen och Rönnen:
Är två förskoleavdelningar, med barn i åldrarna 1-5 år, belägen i lägenheter på Granbacka bostadsområde. Vi har nära till naturen som är en viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar enligt mål och riktlinjer för förskolans läroplan, "Lpfö98/reviderad 2010 och 2016. 

Vår pedagogik utgår från barnens intresse, erfarenheter och behov och riktar sig främst mot att ge barnen en trygg, stimulerande och utmanande lärmiljö.

Vi använder dagliga rutiner som lärande och undervisning vid av- och påklädning, matsituationerna, inne- och utelek.

Barnen erbjuds en väl avvägd dagsrytm och miljö utifrån deras behov och ålder.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Med målmedveten dokumentation såsom foto, fotoram, videofilm och anteckningar/text följer vi barnens läroprocesser och utvecklar det rhizomatiska lärandet för barnen och oss pedagoger. Vi lär av varandra, stora som små. Vi arbetar bland annat med förmågorna utforska och medforska.

Veckovis arbetar vi med tema teknik i åldersindelade grupper. Under höstterminen har barnen varit intresserade och arbetat med luft, magnetism, vikt och volym. Dessa ämnen har mynnat ut i andra ämnen som tex matematik, naturvetenskap, samhälle, bild språk, hälsa, människa, omvärld, mm. Barnen har tränat och utvecklat alla sina förmågor i en helhet. Tekniktemat leder till att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande.

För oss pedagoger är språkutveckling en viktig del i vår verksamhet och hänger oupplösligt samman under hela barnets förskolevistelse. 

För närvarande är våra öppettider måndag-fredag 6.00-17.00.

Viktigt att veta:

  • All personal har tystnadsplikt
  • Alla barn är försäkrade via Folksam
  • Personalen har 6 planeringsdagar/läsår då är förskolan är stängd och en jourförskola hålls öppen för dem som har behov        
  • Under jullov och sommarlov är förskolan stängd även då finns en jourförskola
  • 3-5 åringar har rätt till allmän förskola, en kostnadsfri vistelse på förskolan 15 tim/vecka
  • Arbetslösa och föräldralediga har möjlighet att ha sina barn på förskolan 15 tim/vecka.
  • Meddela oss om ditt barn är sjukt eller ledigt
  • Vid sjukdom skall barnet vara hemma, tänk på att barnet skall orka med verksamheten på förskolan

Kontakt:

Rektor
Eva Hedlund
0970-81 89 72

Administratör
Svea Johansson
0970-818 918

Avdelningar:

Granen
Tel: 0970-81 86 81
 Rönnen
Tel:0970-81 86 94

Adress:
Granbacka förskola
Granbacka 4B och 4 F
982 38  Gällivare