Lillsjöns Förskola

Lillsjöns förskola

Lillsjöns förskola ligger i byn Puoltikasvaara, belägen vid sjön Soutujärvi efter väg E10 (5 mil norr om Gällivare och 7 mil söder om Kiruna). Vi befinner oss i ett naturskönt område med närhet till skog, mark och sjöar, där vi vistas en del och lär oss om naturen.Förskolan är en förskola för barn mellan 1-5 år. Fritidsbarnen vistas på förskolan någon timme/dag. Våra barn kommer från byarna i Soutujärvibygden.

Barnens inflytande

På vår aktivitetstavla får barnen logga in sig när de kommer till förskolan. På tavlan kan de göra egna aktivitetsval genom att flytta sin skylt till rätt rum/hörna. Barnen får inflytande genom att göra val utifrån sina intressen.  Rummen är döpta med olika namn för att förtydliga vad man kan göra där. Alla aktiviteter är anpassade efter barnens intressen och vi tillför och tar bort olika material när det behövs. När dagen är slut får de logga ut sig.

Projekt Igloo

Detta projekt startade vårterminen 2017 och är ett långsiktigt arbete tillsammans med barnen. Vi vill utmana barnen att upptäcka, undersöka och utvecklas inom detta område. Snö, is och vatten tilltalar barnen och det finns tillgängligt under hela året.

Undervisning i matematik, teknik, naturvetenskap, språk, rörelse, dans och drama

Projekt Igloo väver in alla dessa ämnen på ett naturligt sätt och vi når även alla målen i läroplanen genom dessa arbete. När vi ger barnen utmaningar så blir de nyfikna och vill börja undersöka och utforska. Det är framförallt nyfikenheten och lusten vi vill väcka och vägen fram till lösningen är av större betydelse och inte själva resultatet. 

Vi vill ge barnen möjlighet att använda sig av så många uttryckssätt som möjligt. Barnen förds med 100 språk men berövas 99!  Det vill vi ändra på. Vi har en mångfald av olika material som är tillgängliga för barnen när de får lust att uttrycka sig eller skapa. Vi använder återvinningsmaterial för att värna om naturen och arbeta för en hållbar utveckling. Genom rörelse, dans, sång och drama frå barnen även här chans att uttrycka sig. Vi lyssnar på olika sorters musik. Barnen kan själva spela på instrument och även använda lärplattan där många olika sorters instrument finns tillgängliga.

Värdegrundsfrågor

Alla har vi samma värde oavsett vem vi är, hur  vi ser ut, gammal eller ung eller beroende på vilket språk vi pratar. Vi arbetar kring dessa frågor varje dag. Barnen får visa sina känslor och vi finns där för att bekräfta. Flera gånger varje dag pratar vi och förklarar kring dessa frågor i olika situationer. Trygghet är prioritet ett. Det är av största vikt att alla barn på förskolan ska känna sig trygga.  

 

Öppettider:

Vi har öppet 05.30-17.15

Personal på förskolan
Eva Strand
Agneta Jörgensdotter
Chatarina Rynbäck
Kerstin Nejden


Övrig personal:
Annette Filipsson (kök)
Marita Orrmalm (lokalvård)

 
Kontakt:

Rektor
Eva Hedlund
0970-81 89 72

Administratör:
Svea Johansson
0970-818 918

Avdelning:
Lillsjön
0970-503 09


Adress:

Nya skolvägen 8
98205 Puoltikasvaara
Tel: 0970-503 09