Maria Förskola

Maria förskola

Maria förskola är placerad i ett område med villabebyggelse. Förskolan består av 2 byggnader med separata gårdar .
Förskolan har organiserat verksamheten i åldersindelade grupper. I den ena byggnaden är det 5 avdelningar med barn i åldersindelade grupper i åldrarna 1-5 år (A-huset).  I den andra byggnaden är det 3 avdelningar med barn i  åldrarna 1-2 år (B-huset).
I anslutning till Maria Förskola finns Mariaskolan från förskoleklass upp till årskurs 6 samt fritidshem.
Vi ser barnet som en kompetent person. Lärandet baseras på samspel mellan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra. Vi vill att barnen ska bli självständiga, intresserade, trygga och ansvarstagande. Det får vi genom att ge förutsättningar till barnen genom att inrätta inspirerande och utmanande lärmiljöer utifrån barnens åldrar. Vi jobbar med intressanta projekt parallellt med förskolans läroplan.
Vi besöker regelbundet bibliotek, gymnasiksal och våra smultronställen i naturen samt har egna traditioner som Marialoppet, julaktiviteter och sommarfest.

Våra ledord är: Glädje-respekt och trygghet.

Öppettider:
A-hus 6.00-18.30.
B-hus 6.00-17.30.
Vid behov har vi öppet 5.30-19.00.


Kontakt

Rektor
Ulla Larsson
0970-818 974

Administratör
Karolina Våhlström
0970-818 842

A-HUS
Maskrosen 3-år
0970-81 86 45
Prästkragen 3-4 år
0970-81 87 80
Kattfoten  4 år
0970-81 85 80
Hästhoven 4-5 år
0970-81 87 81
Renfanan 5 år
0970-81 85 86

B-HUS
Smultronet 1-2 år
0970-81 84 40
Blåbäret 1-2 år
0970-81 84 41
Lingonet 1-2 år
0970-81 84 42

Adress:

Kvistaregatan 39
982 36  Gällivare