Pedagogisk omsorg

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg. (utdrag från skolverket)

I Gällivare kommun bedrivs pedagogisk omsorg i kommunal regi på orterna, Natttavaara, Tjautjas och Gällivare.

Avgiften för pedagogisk omsorg regleras av maxtaxan, i menyn till höger finns mer information.

Här kan du klicka och läsa mer om Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg


Välkommen till oss!!