Koskullskulle

PERSONAL I PEDAGOGISK OMSORG KOS 

 

FÖRSKOLECHEF 

Ulla-Stina Larsson                                  0970-81 89 71

ADMINISTRATÖR 

Vega Olsson                                           0970-81 86 41

 

Arbetstidslagen innebär 40 timmars arbetsvecka även för personal i pedagogisk omsorg. Det innebär att personal kan ha lediga dagar på sina scheman. Barnen är då hos sin reservpersonal. Ibland kan barnen få byta personal under en dag, det sker i så fall alltid under samverkan måndag eller onsdag. 

VERKSAMHETSIDÉ OCH SYNSÄTT 

Vi erbjuder barnomsorg i naturlig hemmiljö. Liten barngrupp med en (1) ordinarie personal som vid sjukdom eller ledighet ersätts av annan känd personal från lokalen. Detta skapar trygghet för barn och föräldrar. Barnen serveras hemlagad mat. 

Vi som personal vill vara:

 • Bra förebilder 
 • Serviceinriktade 
 • Flexibla 
 • Ärliga och uppriktiga 
 • Lyhörda 

RUTINER 

 • Daglig utevistelse
 • Promenader
 • Skidåkning på våren
 • Pulkåkning
 • Skridskor
 • Fri lek
 • Bad 

OLIKA AKTIVITETER UNDER ÅRET 

 • Vi firar traditionella högtider som jul, påsk, midsommar, julgransplundring
 • Fester som trollfest, spökfest, maskerad med disco
 • Bamsegympa 1gång/vecka
 • 4-5 års verksamhet 1gång/vecka
 • Biblioteksbesök
 • Bärplockning, vi kokar egen sylt
 • Under våren träffas vi 1gång/vecka och grillar tillsammans
 • Skidtävling (lilla Kulleloppet)
 • Lära sig att beröra varandra med massagesagor 

MÅL 

Att barnen:

 • Utvecklar motoriken
 • Får utlopp för sitt rörelsebehov
 • Blir självständiga individer
 • Tar eget ansvar
 • Får lära sig om naturen och dess närmiljö
 • Har empati och visar respekt för varandra
 • Övar sig på konflikthantering
 • Kan ta ansvar att följa uppsatta normer i gruppen
 • Blir miljömedvetna  

VIKTIGT ATT VETA 

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

Vi tar barnen på allvar. Barnen är med i planeringen av t.ex matsedel och olika aktiviteter. 

FÖRÄLDRASAMVERKAN 

Föräldramöte 1 gång/år. Utvecklingssamtal erbjuds om så önskas. Daglig kontakt vid lämning och hämtning. För att vi ska få en helhetssyn på barnet tycker vi att det är viktigt med föräldrasamverkan, vi vill arbeta i samsyn med hemmet för barnens bästa. 

VISTELSETID, SCHEMA 

Närvaroschema upprättas i samband med placeringen i familjedaghemmet och lämnas till personal.

 • Minst 8 veckors schema (gäller ej arb.lösa och timvikarier)
 • Tänk på att räkna in av- och påklädning i vistelsetiden
 • Vid ev. schemaändring vill vi gärna att ni kontaktar oss först 

FRÅNVARO 

All frånvaro meddelas till personal. Frånvarotid kan ej tas igen. 

BARNS SJUKDOM 

Barn med feber, infektion eller magsjuka skall inte lämnas till familjedaghemmet.

Har barnet varit i kontakt med smittsam sjukdom av något slag meddelas detta till familjedaghemmet snarast.

 • 1 feberfri dag- stannar vi hemma
 • 48 timmar efter magsjuka- stannar vi hemma 

Friskskrivning senast kl 19 dagen innan barnet kommer tillbaka till familjedaghemmet.

Tänk på att barnet ska orka vara med i de dagliga aktiviteterna. 

SJUKDOM I FAMILJEDAGHEMMET 

Personalen har ett vikariat system vilket innebär att barnen har en reservpersonal. Vid personals sjukdom har föräldrarna rätt att stanna hemma med ersättning från försäkringskassan om ej annan barnomsorg kan erbjudas. Om personal tar ut vård av eget barn gäller ej ersättning från försäkringskassan. 

BARNOMSORG UNDER FÖRÄLDERS SJUKDOM, ARBETSLÖSHET ELLER FÖRÄLDRALEDIGHET 

Platsen får nyttjas under förälders sjukdom den tid man behöver. Vid arbetslöshet och föräldraledighet gäller 15 timmar/v under den tid föräldern uppbär ersättning. Barnets schema görs i samråd mellan personalen och föräldern. 

ALLMÄN FÖRSKOLA 3-5 ÅRINGAR 

Barn har rätt till avgiftsfri förskoleplats 15 tim/v from höstterminen det år barnet fyller 3 år. 

MÅLTIDER 

Antalet måltider anpassas efter vistelsetidens längd. Vid heltidsplacering erhåller barnet frukost, lunch och mellanmål.

 • Frukost ca kl 08:00-08:30
 • Lunch ca kl 11:00-11:30
 • Mellanmål ca kl 14:30-15:00 

Middag serveras till barn som har behov av barnomsorg kvällstid. 

LEKMATERIAL 

Det är bra om barnet får ta med sig någon trygghetsleksak hemifrån. t.ex. ett mjukdjur till sovstunden. Familjedaghemmet erhåller ett kommunalt bidrag årligen för inköp av lekmaterial. 

KLÄDER OCH UTRUSTNING 

Barnen ska kunna vistas ute dagligen. De behöver därför oömma och lämpliga kläder för all sorts väderlek, som t.ex galonkläder och stövlar. Barnen skall även ha med sig ombyten av kläder. Märk barnens kläder för att undvika förväxling. Medtag hjälm till barnet vid cykling och pulkåkning.
Kommunen tillhandahåller vagnar, matstolar och blöjor till familjedaghemmet. 

SEKRETESS 

Personalen omfattas av sekretesslagen. Detta innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut till obehöriga. 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Alla barn som har plats i kommunal barnomsorg är kollektivt olycksfallförsäkrade. Försäkringen omfattar olycksfall som inträffar dygnet runt.

UPPSÄGNING 

Uppsägning av plats skall göras på en särskild blankett som finns hos administratören. Uppsägningstiden är 1 månad. 

AVGIFT 

Avgiften baseras på den sammanlagda bruttoinkomsten och antalet barn. Se Maxtaxan

KOM IHÅG 

Glöm ej att lämna telefonnummer till hemmet och till din arbetsplats. Meddela personalen om barnet är sjukt eller kommer att vara borta av annan anledning.

Meddela familjedaghemmet och administratören på området:

 • Om du får ändrade arbetstider
 • Om du byter efternamn, adress och telefonnummer
 • Om du får ändrad inkomst (lämnas endast till administratören)
 • Om familjesituationen förändras