Tallbacka Förskola

Tallbacka förskola 

Förskoleavdelningarna Aspen, Björken och Tallen finns i samma byggnad som Tallbacka skola och fritdshem.

Avdelningarna består av 18 barn i åldern 1-5 år. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. På vår förskola arbetar vi efter Läroplanen för förskolan, "Lpfö98/reviderad 2010 och 2016".

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete..

Viktigt att veta:

  • All personal har tystnadsplikt
  • Alla barn är försäkrade via Folksam
  • Personalen har 6 planeringsdagar/läsår, under dessa dagar är förskolan stängd och en jourförskola hålls öppen för dem som har behov        
  • Under jullov och sommarlov är förskolan stängd även då hålls en jourförskola öppen
  • 3-5 åringar har rätt till allmän förskola, en kostnadsfri vistelse på förskolan 15 tim/vecka
  • Arbetslösa och föräldralediga har möjlighet att ha sina barn på förskolan 15 tim/vecka.
  • Meddela oss om ditt barn är sjukt eller ledigt.
  • Vid sjukdom skall barnet vara hemma, tänk på att barnet skall orka med verksamheten på förskolan

Avdelningarna Aspen, Björken och Tallen:
Vi har en förskolegård med både skog, kullar, asfalt, gräs och redskap som inbjuder till lek. Strax utanför vår gård finns skogen och kommunens upplysta motionsspår som vi ofta och gärna vistas i.

Vår målsättning är att barnen ska bli trygga, ha roligt och att barnen ska utveckla alla sina förmågor. 


Kontakt

 

Rektor
Eva Hedlund
Tel:0970-81 89 72

Administratör
Svea Johansson
0970-818 918

Avdelningar:
Aspen
0970-81 88 84
Björken
0970-81 86 07
Tallen
0970-81 87 57

Adress:
Tallbacka Förskola
Bussgatan
983 34  Malmberget

 Här finns vi (karta)