Trummans Förskola

Trummansförskola


Välkommen till Trummans Förskola som är centralt belägen i Gällivare. Med gångavstånd till simhall, bibliotek, museum, skolor och natursköna park- och skogsområden. På förskolan finns det 5 åldersindelade avdelningar. Redet, Holken 1-2 år,  Idet 3 år, Grytet 4 år och Lyan 5 år.
Den variationsrika och stora utemiljön inbjuder till ett lustfyllt lärande och många aktiviteter i samspel med barn och vuxna året om.
Vi på Trumman strävar bland annat efter att utveckla barnens utemiljö, för att vi tycker utelek är viktigt.

Vår barn- och kunskapssyn
Barnet föds som ett rikt, aktivt och kompetent barn som är nyfiket på att utforska världen. Barn lär sig tänka, tala, lösa problem i samspel med andra människor. Vi som arbetar på förskolan är medforskande och medupptäckande pedagoger till barnens lärande.

Föräldrasamverkan
Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna.
Du som förälder har möjlighet att påverka verksamheten genom:
* Samtal under den dagliga kontakten
* Utvecklingssamtal
* Föräldramöten
* FöräldrarådKontakt:

Rektor 
Marina Nilsson
0970-81 89 73

Administratör:
Karolina Våhlström
0970-818 842

Avdelningar:

Grytet
0970-81 86 21 
Lyan 
0970-81 88 06
Holken 
0970-81 88 04
Idet
0970-81 88 31
Redet
0970-81 89 93 

Kök
0970-81 88 05 

Adress:
Trummans förskola
Klockljungsvägen 4
982 35 Gällivare