Sjöparksskolans förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet genomsyras av inlärning genom lek och att barnen utvecklar sin nyfikenhet, lusten att lära samtidigt som vi har roligt tillsammans.

Vi jobbar med språklek, musik, utelek, rörelse, idrott, matteskoj, tankebok, bad, bild och livskunskap. För att kunna göra detta måste vi fungera tillsammans. Det är viktigt att barnen känner trygghet, lär sig ta hänsyn och att visa respekt i samspel med andra. Så den sociala träningen är en stor del i vår verksamhet.

Tillsammans med pedagogerna i Kulturskolan bedriver vi i år ett projekt som innefattar musik, dans och drama.