Förskoleklass

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen. Förskoleklassens verksamhet styrs av skollagen och läroplanen.

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Barn får tas emot tidigare än det år de fyller sex år, vilket innebär möjligheter till en flexibel start. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklasserna har samma läsårstider som övriga grundskolan.

I vänsterspalten kan du läsa mer om förskoleklassens verksamhet på de olika skolorna.

Här kan du klicka och läsa mer om förskoleklass.