Årskurs 4-6

I vårt arbetslag ingår lärare, resurs-och specialpedagoger som tillsammans arbetar med eleverna i årskurserna 4-6.
Vi har ett teambaserat arbetssätt där vi med våra olika kompetenser sätter utvecklingen av elevernas förmågor i fokus.
Under läsåret arbetar vi med vår profilering som världsarvsskola. I detta ingår den årliga Dundretvandringen och Laponiakvällen.
Vi genomför även Tallbackaklassikern. Där får eleverna fyra utmaningar som de ska klara under läsåret. Utmaningarna är vandring, simning, skidåkning och löpning.


Kontakt:

Rektor
Marika Korpi-Frisk
Tel: 0970-818345

Pers.rum/sjukanmälan
Tel: 0970-818 351
Skolmåltidslokal
Tel: 0970-818 350
Hemkunskap
Tel: 0970-818 353
Träslöjd
Tel: 0970-818 758
Tennishallen IDH
Tel: 0970-818 749.