Laponia - vårt världsarv


2001 utnämndes Tallbackaskolan av UNESCO till att bli en av världsarvsskolorna i Sverige. För att förstå världsarvets natur- och kulturvärde arbetar eleverna, från förskolan och genom alla stadier, med vårt världsarv LAPONIA.

Vid den årliga Laponiakvällen är elever på skolan med och förberder oika saker: utställningar, teater, musikuppträdanden, baka Laponiabakelser mm. Varje Laponiakväll har ett speciellt tema.

Våra elever ska bli ambassadörer för LAPONIA och sprida kunskap om världsarvet till kommande generationer. Våra elever får lära känna andra världsarv i världen och knyter internationella kontakter genom ett samarbete över gränserna. Genom åren har ett flertal världsarv besökts både av elever och personal.

Unescos hemsida kan du hitta mer information om världsarv.

www.laponia.nu
www.fjallen.nu  
Svenska världsarv