Barn-, och utbildningsförvaltningen vill med sin verksamhet bidra till att utveckla ett attraktivt Gällivare.

Toppbild