Grundskola

I Gällivare kommun finns tio kommunala grundskolor inklusive grundsärskola, en fristående grundskola samt en sameskola med sammanlagt ca 1650 elever.

Grundskolan är en tioårig skolform uppdelat på två terminer, hösttermin och vårtermin. För de elever som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i grundskola därför att de har en utvecklingsstörning finns i Gällivare kommun en grundsärskola placerad vid Sjöparksskolan.

De grundskolor som har egna hemsidor hittar du i vänstermarginalen på denna sida.
Du kan även nå alla kommunala grundskolor via kommunens växel 0970-818 000

Här kan du klicka och läsa mer om grundskoleutbildning

Barn-, utbildning- och kulturnämndens vision för för- och grundskola:
Barn & elever är trygga och trivs i våra verksamheter, 
de är nyfikna, utforskar och har tilltro till sina förmågor.

Barn & elever ser olikheter som en tillgång, 
de fungerar väl tillsammans med andra 
och har drömmar om framtiden.

Barn-, utbildning- och kulturnämndens övergripande 
mål för grundskolan:
Alla elever ska nå kunskapskraven
Alla ska lyckas i skolan
Alla ska uppleva sig inkluderade