Sjöparkskolan

Sjöparkskolan är från och med läsåret 2018/2019 tätortens enda högstadieskola. Under läsåret 2018/2019 har vi lokaler på Myranskolan, Tallbackakolan och I-huset. 
Kontakt:

Sjöparkskolan
Hellebergsvägen 4
982 35 Gällivare

e-post

Rektor Sjöparkskolan A
Liselotte Augustsson
Tel: 0970-818376

Administratör Sjöparkskolan A
Anita Björkman
Tel: 0970-8184 14

Rektor Sjöparkskolan B
Camilla Eriksson
Tel: 0970-818 080

Administratör Sjöparkskolan B
Gunilla Berggren
Tel: 0970-8184 12