Ledighetsansökan

Skolan har i uppgift att erbjuda barn/ungdom en viss garanterad undervisningstid. Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att den garanterade timtiden reduceras när ledigheten tas ut.

Var vänlig ansök om ledighet i god tid. Eleven och vårdnadshavaren tar ansvar för att hemuppgifter blir utförda.

  • Mentor beviljar ledighet för högst 3 dagar i följd och sammanlagt högst 5 dagar under ett läsår.
  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, får rektor enligt grundskoleförordningen 6 kap.11§ bevilja ledighet sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår.

Länk till ledighetsansökan