Bygg- och anläggnings programmet

På Bygg- och anläggningsprogrammet får Du träna Dig i att arbeta självständigt inom områdena nybyggnation, underhåll eller reparation. Du får lära dig hantera maskiner och verktyg, förstå vikten av säkerhet och arbeta med olika material.

Inför årskurs två ska Du välja inriktning. Lapplands Gymnasium i Gällivare har inriktningarna Husbyggnad och Mark- och anläggning.

Genom val av programfördjupningskurser kan Du även välja att fördjupa Dig inom ett visst ämnesområde, få en breddning genom att välja andra kurser eller att skaffa Dig en mer kompetens för fortsatta studier. 

Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen får Du möjlighet att vara med på olika arbetsplatser inom branschen. Under utbildningen får Du också lära Dig att utföra olika reparations- och underhållsarbeten.

Hur studierna och kurserna är planerade vid Välkommaskolan kan Du se på studieplanen.

Faktablad: Bygg- och anläggningsprogrammet