VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är valet för dig som vill arbeta med tekniska system inom energi, fastighet, VVS, kylteknik. Energifrågor hör till de mest omdebatterade idag. Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället är centrala frågor i utbildningen.
Här kan du gå LKAB-profilen.

Läs mer i programmets faktablad

Uppdaterad 2016-11-17