Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen får du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.