Inriktning Media

På denna inriktning får du öva dig i och utveckla din egen förmåga att kommunicera olika budskap i olika medier. Bild, text och ljud är de viktigaste byggstenarna i utbildningen.