Fjärde tekniskt år - Gymnasieingenjörsexamen

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år är en utbildning som bygger på det 3-åriga Teknikprogrammet. Utbildningen varvar studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor.

Fjärde tekniska året är mer praktiskt inriktat än tredje året på Teknikprogrammet. Fokus är att omsätta dina kunskaper till praktisk erfarenhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande.

Lapplands gymnasium i Gällivare erbjuder profilen Produktionsteknik, med inriktning mot produktion och automation.

 Läs mer i vårt faktablad : Faktablad T4