Bakgrund

Bakgrund

Kommunstyrelsen och Barn- utbildning och kulturnämnden har satt som mål att ha en hög kvalitet i Gällivare kommuns förskole- och skolverksamheter. Kommunstyrelsen fattade 2014-02-17 beslut om en utredning med syftet ”att utreda och lägga fram förslag på en hållbar, långsiktig förskole- och skolstruktur, som inkluderar samtliga grundskolor och förskolor, i Gällivare kommun.”

Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-24 § 116 att genomföra skolstrukturförändringen enligt kommunstyrelsens förslag, i enlighet med remissunderlaget som sammanfattas nedan. 

Skola

Förändring

Elevantal

Lokaler

Hedskolan

Från f-9 till F-6.

Tar emot F-6 elever från Sjöparksskolan.

En mindre grundsärskoleverksamhet åk 1-6 flyttas hit.

Träningsskolan flyttas hit.

Cirka 400 elever och treparallelligt F-6

Utökning av fritidshemsplatser.

Anpassningar
Renovering
Ombyggnation Utbyggnad

Tallbackaskolan

Från f-9 till F-6.

Förberedelseklass åk 1-6 flyttas hit.

Cirka 300 elever och tvåparalleligt F-6

Kan ta emot fler elever.

Underhåll,
Renovering 

Ombyggnation

Kök och matsal

Myranskolan

Från f-9 till f-6.

Cirka 100 elever och enparallelligt F-6.

Kan ta emot fler elever.

Anpassningar av överskottslokaler

Sjöparksskolan

Från f-9 till 7-9.

Förberedelseklass åk 7-9 flyttas hit.

Cirka 450 elever och sjuparallelligt 7-9.

Anpassningar
Ombyggnationer
Renovering

Mariaskolan

Ingen förändring.

Forsätter som F-6 skola

Cirka 140 elever och enparallelligt F-6.

Kan ta emot  ett mindre antal elever.

Inga åtgärder

Hakkas skola

Ingen förändring
Fortsätter som F-9-skola

Cirka 80 elever och enparalleligt samt

B-form F-9

Kan ta emot fler elever.

Överskott - avyttring
Anpassningar

Renovering

Dokkas

Ingen förändring.

Forsätter som F-6 skola

Cirka 50 elever och B-Form F-6.

Kan ta emot fler elever.

Inga åtgärder

P-vaara

Ingen förändring.

Forsätter som F-6 skola

Cirka 30 elever och B-Form F-6.

Kan ta emot fler elever.

Inga åtgärder

Tjautjas

Ingen förändring.

Forsätter som F-3 skola

Cirka 25 elever och B-Form F-6

Inga åtgärder

Malmstaskolan

Ingen förändring.

Forsätter som F-6 skola

Cirka 70 elever och B-form F-6.

Osäker prognos pga. avvecklingen av Malmberget.

Kan ta emot fler elever.

Evenutell avyttring av överskottslokaler i framtiden.