Huvudprocesser

Huvudprocesser

Fyra olika huvudprocesser kommer att löpa parallellt med varandra mellan jan. 2016 och aug. 2019

1. Hedskolan
2. Den nya Högstadieskolan
3. Tallbackaskolan
4. Framtidsplanering