Hedskolan

Hedskolan blir en treparallellig F-6 skola med grundskoleverksamhet och Grundsärskola. 

Under våren har planritningar för Hedskolan arbetats fram utifrån den framtida verksamhetens behov. Projektering pågår under september och oktober och sedan påbörjar upphandlingen.

Hedskolan kommer att få en nybyggnad som ansluts till A-huset med ett trapphus. I det nya huset, som vi kallar G-huset, kommer bland annat Grundsärskolans lokaler att finnas. För att få plats med fler förskoleklassen kommer även Hus C och Hus D kopplas ihop med en nybyggnad. Hus C får även en ny entré ner till aulan för att förbättra tillgängligheten.

En ny entré skapas in till E-huset och där får även rektorsexpeditionen en ny och mer central plats. Tillgängligheten på hela skolan förbättras och ventilation och belysning byts ut till moderna system. Upprustning och ombyggnation sker för att skapa ändamålsenliga lokaler. 

Skolgården designas om för att skapa miljöer för både lek och pedagogiska situationer. Det byggs även en multiarena på skolgården.

Mer detaljer kan du studera här.

Parallellt med byggprocessen pågår den pedagogiska processen med personalen. Det finns en referensgrupp för Hedskolan med representanter från de olika fackförbunden samt pedagoger från verksamheterna.   Länk till namnen i referensgruppen.

Hedskolan beräknas, enligt projektledaren, stå helt färdig i augusti 2018