Projektbeskrivning

Behovet av att göra en översyn av skolstrukturen i Gällivare kommun, har varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen de senaste tio åren. Under 2013 påbörjades ett arbete med att utreda skolstrukturen på ett begränsat antal skolor. Detta ledde till att Barn- Utbildning och Kulturnämnden, bestämde sig för att man ville se över hela kommunens grundskolestruktur. 

Kommunstyrelsen i Gällivare kommun fattade därför 2014-02-17 beslut om att inleda arbetet med en översyn av skolstrukturen.

Syftet är att utreda och lägga fram förslag på en hållbar, långsiktig skolstruktur för Gällivare kommun.

Arbetet bedrivs i projektform med en processorienterad arbetsmetod, som ställer krav på de medverkandes delaktighet, engagemang och ansvarstagande. En kontinuerlig förankring och information genom olika kanaler och mötesplatser är en förutsättning för projektets genomförande.

Projektplanen beskriver vad som händer under projektets olika faser.