Information och förankring

Information och förankring

Information och förankring är av största vikt och det kommer att ske genom olika kommunikationskanaler:

  • På kommunens hemsida läggs information ut om projektet med fakta om verksamheterna, olika förslag med konsekvenser och utmaningar, inkomna synpunkter m.m.
  • Dialogmöten genomförs med politiska partier, skolråd, föräldraråd, elever,ungdomsråd och FUB- föreningen.
  • En funktion på kommunens hemsida för medborgare att lämna in synpunkter, tankar och idéer på olika förslag kommer att finnas tillgänglig. Det är även möjligt att lämna in synpunkter och förslag skriftligen.
  • Hearings med medborgare för att få synpunkter, idéer och förslag kommer att genomföras.