Synpunkter

När kommunen behöver göra större förändringar är det viktigt att medborgarna blir informerade och är delaktiga. Under arbetet med skolstrukturutredningen, har politikerna uttryckt att det är viktigt att de som direkt berörs av förändringen och övriga medborgare, får möjlighet att delta i processen från förslag till beslut. Det är positivt att politikerna får ta del av medborgarnas kloka synpunkter, förslag och idéer, innan de går till beslut.

Som elev, förälder, personal och medborgare kan du följa processen på kommunens hemsida, där information och fakta läggs ut om projektet. Där kan du även ta del av olika förslag och lämna synpunkter på dessa.

Vid dialogmöten med skolråd, föräldraråd, elever och ungdomsråd samt vid öppna möten (hearings) med medborgare kan du få information, ställa frågor och samtala om förändringsarbetet.

De synpunkter, förslag och idéer som framförs via kommunens hemsida eller skriftligen till kommunen, vid dialogmöten, hearings och vid olika seminarier sammanställs och publiceras under fliken synpunkter.