Föräldrar

Informations- och dialogmöte

- med föräldrar från skolråd, föräldraråd, FUB 10/2-2015

Ordf. BUoK Eva Alriksson hälsar välkommen.

Projektledare Elisabeth Zachrisson presenterar översynen med powerpoint.

Frågor från föräldrar:

*Saknar förutsättningar för bemanningen. Hur många krävs det? Lärare? Hur många är 90 lärare i förhållande till antalet lärare som finns idag? Är 90 en stor procentuell del av lärarna.

Info från Rolf
160 grundgrundskola 
40 f-klass
145 förskola

*Vilka skolor har obehöriga lärare? Väsentligt att veta om ”min” skola har behöriga/obehöriga lärare.

*Samhällsomvandlingen – hur kommer den att vara en del i skolstrukturutredningen? Går processerna hand i hand?

*Frågor angående husflytt i Malmberget. Hör inte till utredningen om skola.

*Varför finns inte någon representant från landsbyggden med i projektgruppen? Samma för Myranskolan som riskerar mista högstadium. Det finns även friskolor och privata förskolor. De vill finnas med i tankarna och processen.

*Tänker ni ha dialog med affärer om det blir beslut om en central högstadieskola. Handeln i centrum påverkas och behöver extrabemanna. Redan nu märks då Sjöparksskolans elever har håltimme. Dialog önskas från de som bedriver handel. Även central gymnasieskola påverka.

*Samhällsomvandling – var inte syftet att få mer liv i centrum och ungdomar, rörelse i centrum.          Är inte det ett mål?

*Ska landsbyggden dö ut? Vi som bor lite utanför, vi då? Ska allt rymmas i centrum? Önskar alternativ med utspridning av skolor. Högstadium i anslutning till där vi bor.

*Skola skapar inte liv i centrum. Skolan ska vara där man bor, inte långa avstånd.

*Vi vill inte att ungdomarna ska springa på stan.

*Centrum är flexibelt, hur stort är det? Sjöparken är också centrum.

*Varför tittar vi inte på skolor i Kullen, landsbyggden? Varför ska allt vara centralt?

*Det är mer trygghet med mindre skolor. Otryggt med stora skolor.

*Det tar lång busstid att åka från Kullen, 45 minuter. Ska eleverna åka buss så länge?

*Vi föräldrar har valt en liten skola. Vi vill att våra barn ska gå i en liten skola.

*Ska vi tänka ett eller två högstadium 7-9, inte 1-9? Reflekterar runt Gunillaskolan och Sjöparken och hur det var då. Ingen positiv bild. Ser fördelar med 1-9 då de stora tar hand om de små.

*Ska vi gå tillbaka till ligistskolan 1979? (Sjöparken, Gunilla)

*Kan vi titta på tre högstadieskolor?

*Är ekonomin eller pedagogiken i fokus?

*Handlar allt om att spara pengar?

*Samhällsomvandlingen ger oss möjligheten att göra rätt. Är det rätt att samla alla 7-9 på ett ställe?

*Offrar vi 7-9 för att få ut mer pengar till de yngre?

*2013 var det en stor dipp, varför?

*Vilka förutsättningar finns det och ges det för att detta ska bli bra?

*Vilka förutsättningar ska ges till den framtida skolan? Skolan måste få kosta!

*Eva pratar om lärartjänster. Var ska de lärarna komma ifrån? Hur många lärare krävs för den stora högstadieskolan?

*Har vi lärare för att skapa kvalitet i den stora skolan? Hur ska vi rekrytera till skolan?

*Jättespännande presentation. Otydlighet i kvalitetsmålen? Hur högt ska vi höja oss?

Ska vi höja treornas nationella provresultat? Hur höjer vi betygen? Hur höjer vi pojkarnas resultat? Tillsätter vi resurser för att höja elevernas resultat?

*Hur ska kvalitetshöjningen finansieras? Tydlighet i detta önskas!

*Delar inte rädslan att ha barnen i en stor skola.

*Ska man ha en stor skola i Gällivare, t.ex. Sjöparken, kan man då sätta medel till att förbättra lokalerna för att göra en modern skola och inte fastna i gamla strukturer och ”dåliga minnen”?

 *Barnen med speciella behov. Hur blir det för dessa barn? De behöver gå i små grupper. I en stor klass kostar det resurser. Hur kan miljön möta dessa barns behov?

*I klassrummet hela dagen blir det svårt för de som har specifika behov. Hur ska de få det stöd de behöver?

*En rädsla – vad händer om ett barn blir mobbad och utsatt och det inte finns en annan skola att byta till. Det finns inga andra alternativ att välja på.

*Var ska vi få tag på alla resurser? Var ska alla specialpedagoger komma ifrån?

*Kan man garantera att elever inte drabbas av mobbing? Vart ska de ta vägen?

*Saknar parametrarna för målen som sätts upp.

*Rekrytera lärare, krävs kanske att höja löner. Finns resurser för det?

*Skapar vi en fantasiskola, önskeskola som det inte finns resurser för att förverkliga? Har vi medel, lärare och resurser för att förverkliga detta?

*Kommer att tas en hög pengar för att få detta att fungera? Kan t.ex. 10 miljoner läggas på att få en bra kvalitativ skola? Eller är det noll kronor som ska satsas?

*En krypande känsla att vi är närmare ett beslut än vad vi fått höra i presentationen. Är allt redan planerat?

*Gällivare är stort, 16 000 kvadratkilometer stort. Ska vi bara fokusera på en liten del av den ytan? Vi har många alternativ för boende. Vid vatten, i byn, centralt, nära skog eller vid Statoil. Tänk på att nyttja kommunens stora ytor.

*Kort och gott betyder det att skolor ska rivas. Eftersom det finns för mycket lokaler?

*Hur jobbar vi vidare med konsekvenser? Hur tacklar vi de negativa konsekvenserna och finns det resurser för det?

*När blir det beslut och hur får vi delta?

*Arbeta för en attraktiv landsbygd. Förslag en skola i Myran, en i Hakkas, en centralt. Samla spetskompetensen centralt och bussa eleverna till vissa ämnen, men behåll skolor i landsbyggden.

 

Anteckningar förda av:

Jaana Moberg, projektgruppen