Personal

Länk till Synpunkter och frågor från skolstrukturutredningens informations- och dialogmöten, maj 2015

 

 

Informations- och dialogmöte med pedagoger i skola och förskola

onsdag 11 feb 2015

Ordf. BUoK Eva Alriksson hälsar välkommen.

Projektledare Elisabeth Zachrisson presenterar utredningsuppdraget via powerpoint.

Frågor och kommentarer under kvällen:

*Rekrytering av män. Vad har du för erfarenheter av genusförskolan i Umeå? Ta med dig ett genustänk i denna omstrukturering. Börja med de små barnen.

*Finns det forskning kring en ren högstadieskola att separera från låg och mellan?

*Roligt att ha småsyskon i samma skola, respons från elever.

*Vi har alla bilder från hur det varit. Vi har haft 4 högstadium förut och sedan togs beslut att bygga F-9. Det blev trivsamt. Nej tack säger vi till dessa förslag. Hur ska vi rymmas med 18 klasser i en skola?

*Bra med närheten mellan gymnasieskola och högstadium. Då kanske eleverna blir mer lockade att studera mer och längtar till gymnasiet.

*Min egen dotter började trean, innan dess hade hon haft 17 olika lärare. Hur ska vi stötta våra lärare så att de orkar?

*Lärmiljöer, jobbar nu på Sjöparksskolan. Hört så mycket om att denna skola ska bli den framtida högstadieskolan. Ska vi dra tillbaka klockan och skapa det vi redan hade. Den gamla högstadieskolan.

*Våra elever ska få datorer men har inga arbetsplatser. Ska de sitta i korridorerna? Vi har inte anpassade lärmiljöer som möter dagen behov. Ska vi ha ett attraktivt högstadium eller två måste det byggas nytt och vara modernt.

*Jag hoppas verkligen ni tänker igenom hur en skoldag ska vara för en elev som ska bära med sig en dator hela dagen. Ergonomiska arbetsplatser är ett måste för eleverna för att undvika t.ex. nackbesvär.

*Sjöparksskolan som geografisk mitt. Många föräldrar är tacksamma för att det är kort avstånd för de små barnen. De ska ha en trygg skolväg och en bra utemiljö. Upp till åk 6 ska eleverna vara ute på rasterna. De måste ha en bra utemiljö då. Var ska man hitta en motsvarande plats med samma utbud som Sjöparksskolan? 

*Vi är inte positiva till förslag 1, en högstadieskola, men de övriga är vi intresserade av.

*Arktisk småstad, hur får vi det? Har ni fått inspiration från City Move? Kunna skapa en högteknologisk, arktisk småstad i världsklass.

*Det är bra om det är bestämt mot vilket mål vi ska satsa? Världsklass eller inte?

*Utbildning med utbildade lärare, kompetens. Anlitar experter till utvecklingsinsatser.

*Stort avgrundsdjup mellan LKAB och skolorna gällande den tekniska miljön.

*Vi är i stort behov av tekniker i våra verksamheter som kan hantera all IT.

*Det är svårt, ingen enkel lösning. Plus och minus med allt. Börja tänk på vad är det vi vill ha. Vilka värden kämpar vi lärare för. Lärarna är vår bästa resurs och de ska vi lyssna på.

*Obehagligt med Gunillaskolan. En sak som föräldrarna lyfte, trygg väg till skolan. Men det satsades inte på skolbuss. Ett bra tips är att sätta in skolbussar för att barnen ska ta sig säkert till skolan. Tänk till om transporten. Utjämningssystem.

 

Anteckningar förda av:

Jaana Moberg, projektgruppen