Varför en utredning?

En förskola och grundskola med hög kvalitet, är en målsättning för Gällivare kommuns politiker. För att kunna skapa utrymme och styra resurser till barnen i förskolan och eleverna i grundskolan, är det nödvändigt att göra en översyn av faktorer som påverkar verksamheterna.

Effekter av samhällsomvandlingen, ett minskat elevunderlag på grundskolan, ny lagstiftning inom förskola och grundskola, krav på legitimerade/behöriga lärare för att undervisa och sätta betyg och stora rekryteringsbehov,  är några  av anledningarna till att Kommunstyrelsen den 17 februari 2014 beslutade att en översyn av förskole- och grundskolestrukturen ska genomföras.

Syftet med översynen är att utreda och lägga fram förslag på ”en hållbar, långsiktig förskole- och grundskolestruktur  i Gällivare kommun”.

Följande områden påverkar förskolornas och skolornas förutsättningar och är anledningar till att  skolstrukturutredningen genomförs.

Läs mer under respektive flik till vänster på sidan.