Barn- och elevutvecklingen

Idag är det ca 800 färre barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år i Gällivare kommun än år 2004!  Grundskolestrukturen är anpassad för betydligt fler elever än de som går i skolan idag. Enligt befolkningsprognosen kommer det att ske en marginell ökning av barn/ungdomar i åldern 6-12 år de kommande tio åren. 

Därför är det bra att se över skolstrukturen i hela kommunen nu, när elevantalet vänder svagt uppåt.

Länk till mer information