Ny skollag - Lärarlegitimation

Skollagen innehåller de grundläggande reglerna om legitimation som grund för att få undervisa och sätta betyg. Skollagen innehåller också bestämmelser om vad som gäller för att få anställa lärare och förskollärare.

Införandet av lärarlegitimation innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas som förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Lärarlegitimation krävs för att bedriva undervisning och sätta betyg i grundskolan och gymnasieskolan.

Sedan den 1 augusti 2011 kan lärare ansöka om lärarlegitimation. För att få en lärarlegitimation ska man ha en lärar- eller förskollärarexamen. Från och med den 1 juli 2014 är det inte länge krav på att en nyutexaminerad lärare eller förskollärare har genomfört en introduktionsperiod för att få sin lärarlegitimation. Istället kan alla nya lärare ansöka om legitimation, så fort de tagit examen. Introduktionsåret kommer dock att finnas kvar och huvudmannen är skyldig att erbjuda alla nya lärare en mentor.

Den som varit anställd som lärare sedan juni 2011 får undervisa och självständigt sätta betyg utan legitimation till och med juni 2015. Övriga lärare måste från och med den 1 december 2013 ha legitimation. Det finns i dagsläget vissa undantag från kravet på legitimation, exempelvis för undervisning i yrkesämnen och modersmål.

Utmaningen för skolorna är att tillgodose behovet av behöriga lärare med legitimation i alla skolämnen.

 

  • Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen läraren är behörig att undervisa i.
  • Införandet av lärarlegitimation innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas som förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Lärarlegitimation krävs för att bedriva undervisning och sätta betyg i grundskolan och gymnasieskolan.
  • För att få en lärarlegitimation ska man ha en lärar- eller förskollärarexamen.
  • Den som varit anställd som lärare sedan juni 2011 får undervisa och självständigt sätta betyg utan legitimation till och med juni 2015. Övriga lärare måste från och med den 1 december 2013 ha legitimation. Det finns i dagsläget vissa undantag från kravet på legitimation, exempelvis för undervisning i yrkesämnen och modersmål.
  • Utmaningen för skolorna är att tillgodose behovet av behöriga lärare med legitimation i alla skolämnen.