Samhällsomvandlingen

  • Tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas och flyttas till Gällivare.
  • Många personer-kommer att få ett nytt boende.
  • Ca 70000 m² offentliga lokaler behöver ersättas.
  • Kultur, idrott och evenemang i centrum
  • En ny gymnasieskola planeras ligga i Gällivare C.
  • En ny sporthall, ishall och evenemangshall, friidrottshall och badhus i Gällivare C.
  • Ett levande centrum med offentliga verksamheter och funktioner.
  • Offentliga verksamheter och funktioner samlas i Gällivare centrum.
  • En förtätning av nya byggnader genererar driftfördelar då lokaler kan samnyttjas och användas under flera av dygnets timmar.