Verksamhetsidé

Under utredningsarbetet har ett förslag till en verksamhetsidé för Gällivare kommuns grundskolor vuxit fram. Med Barn-, Utbildning- och Kulturnämndens mål för verksamheten, olika framgångsfaktorer enligt forskningen, olika synpunkter, tankar och idéer som framförts vid olika seminarier och dialogmöten har följande verksamhetsidé vuxit fram.

Barn- utbildning- och kulturnämndens mål

  • Alla elever ska nå kunskapskraven
  • Alla ska lyckas i klassrummet
  • Alla ska vara inkluderade

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknologi