EMMA-förskola

Skogstrollet och Skogsgläntan – vem skulle inte vilja gå på en förskoleavdelning med dessa namn? I slutet på mars, lite obemärkt i nyhetsflödet kring Coronapandemin, slog nya EMMA-förskola upp portarna och tog emot barnen helt nya lokaler där färgen på väggarna precis hade hunnit torka och möblerna kommit på plats några dagar innan.

Utemiljön är förvisso inte färdig än utan den kommer anläggas till sommaren. - Men små barn kan ha roligt nästan överallt, dessutom har vi skogen alldeles nära och skogen är ju den bästa lekplatsen för barn överhuvudtaget, tycker jag, säger en nöjd Carina Strandelin, rektor på EMMA-förskola och fortsätter:

- Vi har haft lite inkörningsproblem men det får man ju räkna med vid ett nybygge. Och med engagerade och kreativa pedagoger finns det nästan ingenting som är omöjligt, tillägger hon och lovar en invigningsfest med varmkorv och glass till hösten.

Förskolan har två avdelningar med plats för sammanlagt 36 barn. Båda avdelningarna har var sitt hemvist med matrum, vilrum och skötrum. Därutöver finns det ett stort torg som alla använder gemensamt och en ateljé med härlig utsikt mot skog och äng med fint ljus. Men vad är då det bästa med den nya förskolan om man frågar barnen?

- Barnens favorit är lilla toaletten. Den har nog alla visat sina föräldrar, säger Therese Nilsson, pedagog, och syftar på toalettstolen i skötrummet som är precis lagom liten för små barn.

Den nya förskolan byggdes i moduler under tiden september 2019 till februari 2020 och ersätter förskolans gamla lokaler som låg i en äldre villa och i tillfälliga lokaler som inte riktigt var anpassade till förskoleverksamhet.

- Där det finns barn ska vi ha verksamhet i moderna lokaler. Blir de fler ska vi också bygga ut, så att varken pedagoger eller barn behöver trängas. Och visst känns det lite extra roligt att vi den här gången har byggt nya lokaler på landsbygden, säger Jenny Johansson Jänkänpää (MP), ordf., och David Väyrynen (V), vice ordf., barn- och utbildningsnämnden.  

Redan vid projekteringen har man tagit hänsyn till att förutsättningarna i Dokkas kan förändras med åren. Till exempel så är huset utformat på ett sätt att det är möjligt att bygga till en tredje avdelning om behovet skulle uppstå samtidigt som man har tänkt på att en del av förskolan ska kunna göras om till lokaler för skolan om barnantalet skulle sjunka igen om några år.