Skolstart Gällivare kommun

Här hittar ni samtliga skolstarter för höstterminen 2022.
Om ni vill skriva ut sidan, klicka här.

Myranskolan
Elever: Upprop tisdag 23 augusti kl 8.00 i hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras från tisdag 23 augusti.
Personal Myranskolan samlas tisdag 16 augusti kl 08.30 i bildsalen.
Skolskjuts för elever från Tjautjasjaure till Koskullskulle med ordinarie buss

Tjautjasjaure skola
Elever: Upprop tisdag 23 augusti kl 08.00 i hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras från tisdag 23 augusti.
Personal samlas tisdag 16 augusti kl 08.30 i bildsalen på Myranskolan.

Tallbackaskolan
Elever: Upprop tisdag 23 augusti kl 8.10 utedag, "kläder efter väder"
Lunch serveras från tisdag 23 augusti.
Personal Tallbackaskolan samlas tisdag den 16 augusti kl 08.30 i Personalrummet.

Sjöparksskolan
Elever: Upprop tisdag 23 augusti kl. 8.30 för åk 7, samling i aulan.
Kl. 13:00 för åk 8–9, åk 8 samlas i aulan och åk 9 i matsalen.
Lunch serveras fr.o.m. den 23 augusti
Personal samlas tisdag den 16 augusti, kl. 8.30 i aulan.

Grundsärskolan (Sjöparksskolan)
Upprop tisdag den 23 augusti, kl 8.30 i respektive hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr.o.m tisdag den 23 augusti.
Personal samlas tisdagen den 16 augusti kl 08.00 på Nya Hedskolan.

Grundsärskolan (Nya Hedskolan)
Elever: Upprop tisdag den 23 augusti, kl 8.10 i respektive hemklassrum, därefter hel skoldag. Lunch serveras fr.o.m tisdag den 23 augusti.
Personal samlas tisdagen den 16 augusti kl 08.00 på Nya Hedskolan.

Nya Hedskolan
Elever: Upprop tisdag den 23 augusti , kl 8.10 i respektive hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr o m tisdag den 23 augusti.
Personal samlas tisdagen den 16 augusti kl 08.00 på Nya Hedskolan.

Mariaskolan
Elever: Förskoleklass – åk 6. Upprop tisdagen den 23 augusti i respektive klassrum, kl 09.00 därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr o m den 23 augusti.
Personal samlas tisdag den 16 augusti, kl 08.30 i personalrummet.

Landsbygdens skolor
Elever: Vanlig skoldag tisdag den 23 augusti, med följande starttider:
Emmaskolan kl 08.00
Hakkas skola kl 08.30
Puoltikasvaara skola kl 08.00
Skolskjutsarna går på samma sätt som tidigare år. Nya elever meddelas muntligt eller skriftligt.
Lunch serveras fr o m den 23 augusti.
Personal vid Hakkas- och Emmaskolan startar tisdag 16 augusti kl 8:30 enligt kallelse från rektor.
Personal vid Puoltikasvaara skola samlas tisdag 16 augusti kl. 8:30

Lapplands Gymnasium - Gällivare
Elever: Upprop måndagen den 29 augusti.
Lunch serveras från måndagen den 29 augusti.

Årskurs 1
*Ekonomiprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Hotell- och turismprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Restaurang- och livsmedelsprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Introduktionsprogrammen 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Samhällsvetenskapsprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Teknikprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Vård och omsorgsprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Bygg- och anläggningsprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*El- och energiprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Fordons- och transportprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Industritekniska programmet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*VVS- och fastighetsprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Naturvetenskapsprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Årskurs 2-4, Samtliga program 10:00 Salar se anslagstavlor
*Gymnasiesärskolan 09:00 Särskolans lokaler plan 4 Kunskapshuset

 Personal startar terminen torsdagen den 18 augusti, kl 08.30 i matsalen.