Nattavaara

Pedagogisk omsorg Nattavaara Hallonet

0970-81 88 02

072-577 27 14

FÖRSKOLECHEF

Eva Hedlund                        0970- 81 89 72

ADMINISTRATÖR
Vega Olsson                       0970-81 86 41