Läsårsplan

Läsårsplanen gäller alla barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Samordnad verksamhet sker under grundskolans lovveckor och innebär att förskole- och fritidsverksamhet är samordnad på ett fåtal förskolor och fritidshem. Övriga förskolor och fritidshem är då stängda.

Mer information om var verksamheterna samordnas under lov samt information om hur vårdnadshavare ansöker om plats för detta meddelas senare.

Här finns läsårsplanen för 2019/2020

 Här finns läsårsplanen för 2020/2021