Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter – en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Klagomål från barn/elever/vårdnadshavare är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Synpunkter och klagomål bör i första hand kommuniceras direkt med den det berör. Om du inte blir nöjd efter samtalet vänd dig till förskolechef/rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål och lämnar in det till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.

Se information och blankett nedan.

Så fungerar klagomålshanteringen

Fyll i ditt klagomål/synpunkt på blanketten nedan.
Skicka in till

Gällivare kommun
Barn-, utbildning-, kulturförvaltningen
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

eller via e-post till boupost@gallivare.se


Länk till blanketten