Integrerade särskoleelever

De särskoleintegrerade eleverna som finns ute i sina klasser i grundskolan får stöd och hjälp av en ambulerande specialpedagog några lektioner i veckan.
Arbetet bedrivs, utifrån individuella behov, enskilt, i mindre grupp eller i klass