Sjöparksskolans Fritidshem

Vi finns på Sjöparkskolan i trivsamma lokaler med tillgång till en fin och inspirerande utemiljö. Vi erbjuder en trygg omsorg och förutom samverkan med skolan består vår verksamhet bland annat av planerade aktiviteter, sällskapsspel, utevistelse, bygglek och skapande aktivitet  samt möjlighet för barnen att fritt välja sysselsättning.