Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx

Tf. Förvaltningschef

Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000 vx

Byggchef

Jens Persäter

Byggnadsinspektör

Börje Nilsson

Hanna Laukkanen

Martina Larsson

Administratör

Maria Lindborg