Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx
Fax: 0970-159 75

Förvaltningschef

Alexander Kult
Tel: 0970-818 000 vx

Byggchef

Jens Persäter

Byggnadsinspektör

Börje Nilsson

Martina Larsson

Susanna Rönnbäck

Bygglovsassistent

Maria Lindborg