Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition
Tel: 0970-81 80 00 vx

Telefontider under sommaren 2022, 27/6-15/8
Måndag, onsdag 13.00-15.00
Fredag 9.00-11.00

Förvaltningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-81 80 00 vx

Byggchef
Johnny Hatt

Byggnadsinspektör
Eric Karnöskog
Hanna Laukkanen
Michaela Sjöholm

Förvaltningssamordnare
Linda Sundberg