Pågående detaljplaner

Granskning av detaljplan för del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde

 

 

 

 

 

Antagande, detaljplan för del av Koskullskulle 1:1 m.fl.

 

 

Antagande, detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.