Pågående detaljplaner

Antagande, detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan m.fl

 

SAMRÅD, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl., Nuolajärvi

 

SAMRÅD av detaljplan för del av Gällivare 9:70, Gällivare 9:7, Gällivare 16:23 m.fl., vid Vassaraträsk

 

Granskning av detaljplan för kvarteret Gladan

 

Antagande, detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.