Fritid

Fritiden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar så som sim- och sporthallar, tennisbanor, fotbollsplaner, Tallbacka idrottsplats, skytteanläggningen samt bowlinghallen m.fl. Detsamma gäller kommunens isbanor, liksom skid- och skoterspår.

Ansvaret för skötseln och driften av dessa anläggningar varierar, vi har egen driftspersonal vid sim- och sporthallarna medan skytteanläggningen, Tallbacka idrottsplats och skoterleder i huvudsak sköts av föreningslivet. 

Fritiden ansvarar också för olika typer av ekonomiska bidrag till föreningslivet samt för jakt- och fiskevårdande åtgärder och projekt. Bland övriga samverkansprojekt är vi med i fjällsäkerhetskommittén, ReBorN-LIFE älvrestaurering, Råneå-Luleå-Kalix älvdalar, Brottsförebyggande rådet, Laponia, naturreservat/naturvårdsområden och samrådsgruppen för samefrågor m.fl.

Om du vill boka en lokal, ska starta en förening eller letar annan information som du inte finner på denna sida så är du välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Länk till förvaltningens organisation


Förvaltningschef
Sara Källgarn
Tel: 0970-818 000

Avdelningschef
Sven Lundgren
Tel: 0970-818 000

Epost

Bokningscentral
Tel: 0970-818 665, 818 673

Organisation