Boka fritidslokal

I våra anläggningar finns möjligheter att bedriva aktiviteter så som dans, idrott och bollsporter, anordna arrangemang av olika slag, boka möteslokaler eller bedriva hobbyverksamhet m.m. Bokning av lokal sker via kommunens bokningscentral eller via länken här nedan. Bokningar kan göras för en längre sammanhängande period men det går även bra att boka lokal för enstaka tillfällen.

Länk till bokning av fritidslokal


För hyra av idrottsutrustning vid bokning av fritidslokal 


Taxor och avgifter för fritidsanläggningar


Kontakt:

Bokningscentralen
Tel: 0970-818 665, 818 673