Föreningsbidrag

Nedanstående filer visar villkoren för bidragsgivning för föreningar/organisationer verksamma i Gällivare kommun. Ni kan också erhålla statligt stöd för er verksamhet, mer information om möjligheterna finner Ni på www.mucf.se

Här finns även redovisnings-/ansökningsblanketter för en del av bidragen:


Kontakt:

Annette Nilsson Springare
Tel:0970-818 000
Epost